تحلیل جامعه شناختی اهدای عضو و بافت پس از مرگ مغزی در بین شهروندان تهرانی
38 بازدید
محل نشر: علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی) » بهار 1386 - شماره 37 » 38 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی