اسکان عشایر و توسعه و بهبود حیات اجتماعی آنان در ایران (مطالعه موردی طایفه وری علی نظر در استان ایلام
45 بازدید
محل نشر: نامه علوم اجتماعی » زمستان 1386 - شماره 32 » (36 صفحه - از 19 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی