پاسخ به نقد مقاله «تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران»
36 بازدید
محل نشر: جامعه شناسی ایران » پاییز 1385 - شماره 27 » (11 صفحه - از 105 تا 115)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی