آشنایی با انجمن جامعه شناسی ایران/ بهره گیری از جامعه شناسی برای توسعه کشور
35 بازدید
محل نشر: رشد آموزش علوم اجتماعی » بهار 1381 - شماره 19 » (1 صفحه - از 13 تا 13)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی