مقایسه فعالیت آنزیم کولین استراز گلبول قرمز و پلاسما در افراد سالم و کارگران در تماس با سموم اورگانوفسفره
35 بازدید
محل نشر: پزشکی قانونی » مهر و آبان 1376 - شماره 12 » (12 صفحه - از 3 تا 14)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی