زنان و نهادهای مدنی؛ مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران
36 بازدید
محل نشر: جامعه شناسی ایران » تابستان 1383 - شماره 18 » (37 صفحه - از 63 تا 99)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی